Livonsaari


Livonsaari ja Lempisaari ovat nykyään osa Naantalin kaupunkia. Valtioneuvoston 8.2.2010 tekemän päätöksen mukaisesti Livonsaari ja Lempisaari liitettiin Naantaliin 1.1.2011.
Tätä ennen Livonsaari (osana Askaisten kuntaa) kuului kahden vuoden ajan tuolloisen kuntaliitoksen perusteella Maskun kuntaan. Ja sitä ennen Livonsaari oli osa pientä Askaisten kuntaa:
– osa Naantalin kaupunkia 1.1.2011 alkaen
– osa Maskun kuntaa 1.1.2009-31.12.2010
– osa Askaisten kuntaa 31.12.2008 saakka

Livonsaari sijaitsee Naantalin saaristokaupungin luoteisnurkassa reilun 20 km:n päässä kaupungin keskustasta ja kuuluu Turun pohjoiseen, suomenkieliseen saaristoon. Saareen on siltayhteys ja nollasta muutamaan bussivuoroa vuorokaudessa viikonpäivästä riippuen.

Livonsaarella on noin 200 vakituista asukasta. Kesäisin väkimäärä moninkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden, karavaanareiden ja muun kesäväen ansiosta. Viereisen Velkuan väkiluku on n. 250 vakituista asukasta.

Livonsaaren pinta-ala on 22,7 neliökilometria. Merialuetta on lisäksi 17,4 km2, joten Livonsaaren yhteispinta-ala on 40,1 km2. Livonsaaren vieressä sijaitsevan Lempisaaren pinta-ala on 4,5 km2 ja merialuetta sillä on vastaavasti 4,5 km2.

Katso sijainti / ajo-ohjeet esim. Turun seudun karttapalvelusta, Eniron karttapalvelusta tai Google Mapsista.

Etäisyyksiä mitattuna Livonsaaren kaupalta:
-Velkuan Teersalo (Naantali) 7 km
-Merimasku (Naantali) 11 km
-Naantalin keskusta 21 km
-Turku 36 km

Toiminnan keskuksina Livonsaarella ovat Seurantalo ja kyläkauppa. Kylä/seurantalolla järjestetään monenlaista toimintaa ja tapahtumia, lisäksi mm. Naantalin opiston kursseja (kudontapiiri sekä kuntoliikuntaa).
Alueella aktiivisesti toimivia yhdistyksiä on kaksi, Livonsaaren kyläyhdistys ry ja Eläkeliitto Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys ry. Lisäksi Livonsaaren yhteisökylä ja Livonsaaren osuuspuutarha ovat aktiivisia toimijoita.

Livonsaarella on totuttu tekemään kaikki itse ja yhdessä. Julkisten palveluiden puuttuessa Livonsaarelta omatoimisuus, aktiivisuus ja yhteisöllisyys ovat saaneet mainion kasvualustan. Lisäksi naapuriapuun on aina voinut luottaa.

Samaan hiileen puhaltaminen ilmenee myös Livonsaaren kyläyhdistyksessä. Sen johtokunnassa on 15 jäsentä. Mukana ovat niin paikalliset maanomistajat, yrittäjät, yhteisökyläläiset kuin kaupungeista muuttaneet. Jäseniä kyläyhdistyksessä on reilut 220.

Asukaslukuun nähden mittava projekti Livonsaarella oli osakuntaliitoksen läpivienti. Kyläläisten aloitteesta valtioneuvostolle toimitettiin vetoomus Livonsaaren liittämiseksi Naantaliin ja samalla muiden lähisaaristolaiskylien joukkoon. Livonsaaren ja Lempisaaren osakuntaliitos Naantaliin toteutui 1.1.2011.

Livonsaaren kyläyhdistys organisoi joka vuosi kesätorin Seurantalon pihalle. Kyläyhdistys tarjoaa kaikille alueen yrittäjille, tuottajille, käsityöläisille jne. ilmaisen myyntipaikan ja näin edesauttaa paikallisten palveluitten tunnettuutta ja käyttöä. Seitsemänä kesälauantaina auki olevasta torista on muodostunut suosittu ja tarpeellinen kohtaamispaikka sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille.
Livonsaari-päivä järjestetään vuosittain talkoilla. Päävastuu järjestelyissä on Livonsaaren kyläyhdistyksellä, mutta ilman vapaaehtoisia tapahtumaa olisi mahdotonta järjestää. Livonsaari-päivän ohjelmistoon pyritään joka vuosi löytämään paikallisia musikantteja, laulajia, puhujia, perinnetyönäytösten tekijöitä, kalan savustajia jne. Paikallista elinkeinoelämää tuetaan mm. tarjoamalla heille edulliset myyntipaikat. Kyläyhdistys järjestää vuosittain useita muita tapahtumia, mm. laskiaisriehan, kylänraitin keväiset siivoustalkoot, kesätansseja, joulujuhlat. Jokaiseen tapahtumaan pyritään tarjottavat hankkimaan paikallisilta yrittäjiltä, esimerkiksi kyläkaupan kautta tai suoraan kylän luomuleipurilta.

Harrastustoiminta on Livonsaarella totuttu järjestämään itse. Livonsaaren seurantalolla toimii 4H-kerho sekä nuorisotilat. Naantalin opisto järjestää Seurantalolla 2018-2019 Lavista. Kyläyhdistys myös tukee tarvittaessa taloudellisesti kylän harrastuspiirejä.
Matkailijoiden ilahduttamiseksi ja asukkaitten viihdyttämiseksi Livonsaarelle rakennettiin talkoilla näköalatorni vuonna 2004.

Osuuspuutarha

Alkuvuodesta 2012 osa kyläläisistä oli mukana perustamassa Livonsaaren osuuspuutarhaa. Sen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja välittää paikallista ja luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa jäsenilleen, mahdollisesti myös myyntiin. Osuuspuutarha toimii CSA-osuuskuntamallia mukaillen. Siinä tuotteiden kuluttajat (tässä tapauksessa osuuspuutarhan jäsenet) osallistuvat viljelytoiminnan rahoittamiseen satomaksun muodossa, ja näin jakavat maanviljelijän riskin.
Yhteystiedot: livonsaaren.osuuspuutarha at gmail.com

Yhteisökylä

Vuonna 2004 perustettu Livonsaaren yhteisökylä elävöittää koko alueen elämää merkittävällä tavalla. Paitsi että yhteisökylään saapuu tasaisena virtana bussilastillisia uteliaita, on kanssakäyminen paikallisten asukkaitten kanssa alusta alkaen ollut hedelmällistä ja yhteistyöhön perustuvaa. Kestävään kulutukseen ja ekologiseen rakentamiseen painottuvan yhteisökylän yrittäjät ovat tuoneet myös ison lisän alueen palveluvalikoimaan (mm. kuppari-kansanparantaja, luomuleipuri, hirsirakentaja, satulaseppä). Livonsaaren yhteisökyläläiset ovat siitäkin mukavia ihmisiä, että he vastaanottavat vieraita mielellään. Itse tehtyjä koteja ja arjen käyttöesineitä kelpaakin käydä katsomassa.
Lue lisää yhteisökylän nettisivuilta www.yhteisokyla.net.